Достъп до безплатна питейна вода в София

Опасните химикали в пластмасовите опаковки и заплахата за човешкото здраве

Пластмасовите опаковки за храна и напитки се състоят от различни полимери, които обикновено съдържат добавки и неволно добавени вещества. База данни[1] с химикали, свързани с пластмасови опаковки идентифицира над 4000…

Прочетете повече
0 Comments