Достъп до безплатна питейна вода в София

"Чешмите в България" обединява усилията си със създателите на Stolichna H2О.